Hope for life

geeft kwetsbare vrouwen geloof, hoop
en perspectief voor de toekomst

Veilige plaats van leven en herstel

om zichzelf verder te ontwikkelen als individu

Support • Thuis • Samen

Stichting HOPE FOR LIFE 
( CERĪBA DZĪVEI )

Er is in Letland veel leed en uitzichtloosheid, vooral onder de tieners en jonge vrouwen. Veel van hen hebben een moeilijke thuissituatie (gehad) en hierdoor is er de dreiging om dakloos te raken, in de prostitutie te belanden en/of verslaafd te raken.

De missie van stichting Hope for Life ( CERĪBA DZĪVEI in het Lets) is om kwetsbare vrouwen geloof en hoop voor de toekomst te geven zodat hun toekomst perspectief heeft en om hen te helpen zichzelf verder te ontwikkelen als individuen.

Ons verlangen is een veilige plaats te bieden aan tienermeisjes en jonge vrouwen. Een plaats van bemoediging en geborgenheid waar ruimte is voor herstel. Een tijdelijk thuis waar zij mogen ontdekken dat het leven waard is geleefd te worden en waar zij leren en ervaren hoe zij hun leven verder gestalte kunnen geven.

 

Regelmatig wordt er een slaapplek geboden in de woning van de oprichtster van Hope for Life aan tieners en jonge vrouwen die een time-out nodig hebben.

In 2015 heeft de oprichtster van Hope for Life een training tot pleegouder in Letland afgerond. Hierdoor is de grens voor opvang qua leeftijd verlaagd en zijn er sinds december 2015 al diverse pleegdochters opgevangen.

Ook vinden er andere activiteiten plaats in de woning waarbij te denken valt aan mentor gesprekken, pastorale gesprekken, Engelse les, kookles en lessen in hygiëne en budgettering.

ln het huis worden christelijke waarden en normen gehanteerd en vanuit onze christelijke visie willen we Gods liefde doorgeven aan een ieder die in het huis verblijft.

hope for life Nynke Zaal

Nynke Zaal
Oprichtster Hope for Life

“Mijn plan met jullie staat vast- spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk, Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Ik zal Mij door jullie laten vinden- spreekt de Heer- en Ik zal in jullie lot een keer brengen.” (Jeremia 29:11,14)

Wij hebben jou nodig!

Stichting Hope for Life

zal voor een groot deel afhankelijk zijn en blijven van giften.
Mocht u persoonlijk of middels uw onderneming de stichting willen steunen, dan stellen wij het zeer op prijs wanneer uw ons dit laat weten via onderstaand formulier.

Giften overmaken per bank:

Ten name van:
Heart for the Nations
www.heartforthenations.nl

Rekeningnummer:
NL45INGB0004649293

Onder vermelding van:
Stichting Hope for Life, LETLAND

ANBI status

ANBI Stichting Heart for the Nations heeft een ANBI status, uw gift is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

“Mijn plan met jullie staat vast- spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk, Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Ik zal Mij door jullie laten vinden- spreekt de Heer- en Ik zal in jullie lot een keer brengen.”
(Jeremia 29:11,14)

Start van 2022 …

Wat een jaar is het geweest! Nadat de hoop en verwachting was dat de pandemie wel zou verdwijnen is het tegendeel waar gebleken. Hierdoor is het weer een ander jaar geworden waarin veel dingen helaas geen doorgang konden vinden. Toch zijn er genoeg redenen om dankbaar...

read more

Meld je aan voor de nieuwsbrief

We all need people in our lives
People who encourage us
People who listen to us
People who support us
People who stand next to us
People who cry and laugh with us

“Alone we can do so little,
together we can do so much.”
( Heleen Keller )

Contact

Contactgegevens

Hope for Life

Nynke Zaal

nynke@hope-for-life.info

Contact gegevens

Stichting Hope for Life-CERĪBA DZĪVEI
registratienummer Letland 40008217030.

Post adres:
Viestura aleja 2a
Ogre
Ogres novads
LV-5001
Letland

Telefoonnummer: *37127573686
Email: nynke@hope-for-life.info

Contact details

Foundation Hope for Life-CERĪBA DZĪVEI
registration number Letland 40008217030.

Mailing address:
Viestura aleja 2a
Ogre
Ogres novads
LV-5001
Latvia

Phone number: *37127573686
Email: nynke@hope-for-life.info

Kontaktinformācija

Nodibinājumam CERĪBA DZĪVEI
reģistrācijas numurs Latvija 40008217030.

Pasta adrese:
Viestura aleja 2a
Ogre
Ogres novads
LV-5001
Latvija

Tālruņa numurs: * 37127573686
E-pasts: nynke@hope-for-life.info