13 Juni was een speciale dag voor mij: het was 12 1/2 jaar geleden dat ik naar Letland emigreerde om te wonen en God te dienen. Ik wist dat het de roeping van de Heer was en ik heb deze stap in geloof en gehoorzaamheid genomen.
Sindsdien heb ik elke dag Zijn trouw gezien en kan ik getuigen van Zijn goedheid.
Deze jaren hebben mij meer dan ooit doen beseffen dat Hij mijn Rots en Toevlucht is, Hij leidt mij en zorgt voor mij.

Alle eer aan God!