Conference Bulgaria

In March I went to a network conference in Sofia, Bulgaria. This conference was organized by FSCI, the organisation which I have visited in september 2014. In total we were with 54 participants from 10 different countries, in particular the Balkans. For me it was very...

Conferentie Bulgarije

In maart ben ik naar een netwerkconferentie in Sofia, Bulgarije geweest. Deze conferentie werd georganiseerd door FSCI, de organisatie welke ik in september 2014 heb bezocht. In totaal waren we met 54 participanten uit 10 verschillende landen, met name de...