New developments

  You want to be independent, but you know that you’re not ready. Nearly mature, but not quite yet. Something of insecurity and vulnerability is visible in this picture, but also strength to continue. Continue to walk further on new shoes, on new roads, a...

Nieuwe ontwikkelingen

  Op eigen benen willen staan, maar weten dat je nog niet zover bent. Bijna volwassen, maar toch nog net niet. Iets van onzekerheid en kwetsbaarheid is zichtbaar  in deze foto, maar tevens ook kracht om verder te gaan. Verder te trekken op nieuwe schoenen, op...