ONE adult, just ONE adult can make the difference!

It really touched me deep when I saw this sentence “Every child is ONE caring adult away from being a success story” passing by in a video of Josh Shipp who shared about his life of being a fosterchild. The sentence I’ve used yesterday in my...

EEN volwassene. slechts EEN volwassene kan het verschil maken!

Het heeft mij diep geraakt toen ik deze zin “Every child is ONE caring adult away from being a success story” voorbij zag komen in een video van Josh Shipp die vertelde over zijn leven als pleegkind. Deze zin heb ik gisteren gebruikt in mijn presentatie...