Keuzes

In deze tijd is het voor veel mensen niet eenvoudig. Er is angst, mensen voelen zich opgesloten in hun huis en niemand weet hoelang het duurt voordat het leven weer ‘normaal’ wordt. Het dagelijkse leven kan op veel manieren worden gedefinieerd: sommigen...

Choices

In this time, it is not easy for many people. There is fear, people are locked up in their houses and nobody knows how long it will take before live will be ‘normal’ again. The everyday life can be defined in many ways: Some would describe it as a situation where...

Izvēles

Šis laiks, nevienam nav viegls. Dzīvojam bailēs, cilvēki ir ieslēgušies savās mājās, un neviens nezina, cik ilgi šis viss turpināsies, un kad dzīve mazliet nonormalizēsies. Ikdienas dzīve katram var būt definējama savadāk: Dažiem tā būtu paskaidrojama kā moššanās un...