Wens

Is het een wens of is het nodig? De laatste tijd hebben we enkele appartementen en huizen gezien in Ogre en in Riga. Ze waren of al weg, of uiteindelijk te duur, of in de verkeerde buurt of er was geen lift als het een appartement was etc. De reden dat we nog steeds...

Wish

Is it a wish or is it needed? Lately we have seen some apartments and houses in Ogre and in Riga.They were or already gone, or too expensive at the end, or the wrong area or there was no elevator if it was an apartment etc.The reason we still are looking is because it...

VSB

Pagājušonedēļ es piedalījos VBS,(vasaras bībeles skolas)nometnē, Ogrē.Cik lieliska cilvēku kopiena, no dažādām vietām, un draudzēm sanāca kopā, lai kalpotu bērniem.Piecas dienas mūsu rīti sākās ar slavēšanu, un lūgšanu kopā pirms mēs sadalījāmies grupās.Daži no mums...

Zomer bijbelschool “VBS”

Vorige week maakte ik deel uit van VBS, een zomer bijbelschool in Ogre.Wat een geweldige groep mensen uit verschillende kerken en plaatsen kwam samen om de kinderen te dienen.Vijf dagen hadden we als team eerst een uur van aanbidding en gebed voordat we naar onze...

Summer Bible School

Last week I was part of VBS, a summer bible school, in Ogre.What a great bunch of people from different churches and places came together to serve the kids.Five days we had first one hour of worship and prayer together before we went out to our groups.Some of us were...