Een huis!

Op 31 juli schreef ik over een huis: is het een wens of is het nodig? We zijn al jaren op zoek naar een huis en tot nu toe hebben we nooit de juiste gevonden. Wat een verrassing dat er in minder dan twee maanden na deze post ineens een huis was! Zodra we het zagen,...

A home!

On 31th of July I wrote about a house: Is it a wish or is it needed? For years we are searching for a house and till now we never found the right one. What a surprise that in less than two months after this post there was suddenly a house! As soon as we saw it we knew...

Licht in de duisternis

Deze week ging een deel van het Freedom61-team, zoals gewoonlijk, de straat op om de vrouwen te bereiken die op straat werkten.We weten nooit wie we zullen ontmoeten, of de vrouwen bereid zijn met ons te praten en wie naar ons café komt voor een soepje en een...

Light in the darkness

This week some of the Freedom61 team went, as usual, out on the streets to reach out to the women working on the street. We never know who we will meet, if the women are willing to talk with us and who will come to our café for a soup and a talk. This time we went...