Start of 2022

What a year it has been! After the hope and expectation that the pandemic would disappear, the opposite has turned out to be true. This has made it another year in which many things unfortunately could not take place. Still, there are plenty of reasons to be thankful...

Start van 2022 …

Wat een jaar is het geweest! Nadat de hoop en verwachting was dat de pandemie wel zou verdwijnen is het tegendeel waar gebleken. Hierdoor is het weer een ander jaar geworden waarin veel dingen helaas geen doorgang konden vinden. Toch zijn er genoeg redenen om dankbaar...