End of the year is nearby …

Since October, I have been teaching English to my neighbor, who is also my landlady. It is fun to do and also gives me the opportunity to work on my Latvian. A number of women from the church have expressed an interest in learning English as well, so who knows …. Hans...

Eind van het jaar nadert …

Sinds oktober geef ik wekelijks Engelse les aan mijn buurvrouw, die tevens mijn verhuurster is. Het is leuk om te doen en geeft mij tevens de mogelijkheid om aan mijn Lets te werken. Een aantal vrouwen uit de kerk hebben aangegeven ook graag Engels te willen leren,...