Strong together

Valentine’s day Freedom61 cafe Several years ago, I had the opportunity to work with some teenage girls, now 17,18 and 20 years old, at the Tabita family centre. All three of them have recently become mothers of healthy babies. We had a special morning with them...

Samen sterk

Met Valentijns dag in het Freedom61 cafe Een aantal jaren geleden heb ik in het Tabita familie centrum met een aantal tienermeiden mogen werken die nu 17,18 en 20 jaar oud zijn. Zij zijn sinds kort alle drie moeder van gezonde en blakende baby’s. We hebben een...

New chances

Valentine’s day Freedom61 Lately the two teenage girls with whom I have regular contact have been over for another night. This time separately so I could have quality time with both of them. Conversations about studies, friendships, life, faith, etc. There is...

Nieuwe kansen

De twee tienermeiden waar ik regelmatig contact mee heb zijn inmiddels alweer voor een nachtje geweest. Deze keer apart zodat ik met beiden quality time kon hebben. Gesprekken over studie, vriendschappen, het leven, geloof enz. Er is duidelijk behoefte aan een plek...