Freedom61

Hier was het Freedom61 café nog leeg, later was het gevuld met veel vrouwen. We hadden goede gesprekken, we zagen tranen en we konden voor sommige vrouwen bidden. Wat een voorrecht om deze vrouwen te dienen en te weten dat wij Gods instrumenten zijn om Zijn licht in...

Freedom61

Here the Freedom61 cafe was still empty, later it was filled with many women. We had good conversations, we saw tears and we could pray for some women. What a privilege to serve these women and to know we are God’s instruments to bring His light into the...

Daugavpils

With a team of seven people, we spent several days in Daugavpils for a preparation trip for the outreach that will take place in August. We talked to people queuing outside at the Roman Catholic church for food and also at the Salvation Army where people come to get...

Daugavpils

Met een team van zeven mensen zijn we een aantal dagen in Daugavpils geweest voor een voorbereidingsreis voor de outreach welke zal plaatsvinden in augustus.We hebben met mensen gepraat die buiten bij de Rooms Katholieke kerk in de rij stonden voor voedsel en ook bij...