Talk with teens

At the end of April, I was with Taylor at Tabita centre. We had an afternoon here with teenage girls. We first had dinner together and then Taylor talked about the dangers of social media, drugs and prostitution. They all listened attentively and then there was an...

In gesprek met tieners

Eind april was ik samen met Taylor in Tabita center. We hadden hier een middag met tienermeiden. We hebben eerst met elkaar gegeten en vervolgens heeft Taylor gesproken over de gevaren van sociale media, drugs en prostitutie. Ze luisterden allemaal aandachtig en...

Deborah’s visit

After more than a year and a half, Deborah is visiting again! She has been part of the Let’s go team from the beginning, but most of all she is one of my best friends. It is nice to have her around and to be able to involve her in some of the activities. For...

Bezoek van Deborah

Na ruim anderhalf jaar is Deborah weer op bezoek! Zij maakt vanaf het begin al deel uit van het Let’s go team, maar is vooral een van mijn beste vriendinnen. Het is fijn om haar om mij heen te hebben en haar te kunnen betrekken bij enkele van mijn activiteiten....

English lesson

From the beginning of April, two women are coming weekly for English lessons. Besides serious study, it is also a time of meeting. After the lesson, we conclude with a joint meal where another woman also joins us. Meanwhile, a third woman has indicated she also wants...