12 1/2 year Latvia!

13th of June was a special day for me:12 1/2 years since I came to live and serve in Latvia.I knew it was the Lord’s calling and I am blessed I took this step in faith and obedience.Since then I have seen His faithfulness every day and I can testify of His...

12 1/2 jaar Letland!

13 Juni was een speciale dag voor mij: het was 12 1/2 jaar geleden dat ik naar Letland emigreerde om te wonen en God te dienen. Ik wist dat het de roeping van de Heer was en ik heb deze stap in geloof en gehoorzaamheid genomen.Sindsdien heb ik elke dag Zijn trouw...

Women events

Bosse and Ilona were back in Ogre. Together with her team of worshippers, they spent an evening at Tabita centre where a women’s evening had been organised. Ilona, through her paintings, took the women through her life and journey with God. There was plenty of...

Vrouwenevents!

Bosse en Ilona waren weer in Ogre. Samen met haar team van worshippers zijn ze een avond in Tabita center geweest waar een vrouwenavond was georganiseerd. Ilona heeft aan de hand van haar schilderijen de vrouwen meegenomen in haar leven en reis met God. Er was veel...