Bestuur en Raad van Toezicht

De stichting kent een professioneel bestuursmodel, bestaande uit een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur bestaat uit de oprichter van de stichting, Nynke Zaal.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Ieva Mangule, voorzitter
  • Valdis Skuja, penningmeester
  • Uldis Ušackis, secretaris

De raad houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en het beleid van het bestuur. Contact met de stichting verloopt via de bestuurder, Nynke Zaal

De bestuurders en Raad van Toezicht zetten zich vrijwillig in.
De leden van het bestuur en de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor
hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld.

Stichting Hope for Life streeft geen winstoogmerk na.

“Mijn plan met jullie staat vast- spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk, Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Ik zal Mij door jullie laten vinden- spreekt de Heer- en Ik zal in jullie lot een keer brengen.” (Jeremia 29:11,14)

Contact gegevens

Stichting Hope for Life-CERĪBA DZĪVEI
registratienummer Letland 40008217030.

Post adres:
Viestura aleja 2a
Ogre
Ogres novads
LV-5001
Letland

Telefoonnummer: *37127573686
Email: nynke@hope-for-life.info

Contact details

Foundation Hope for Life-CERĪBA DZĪVEI
registration number Letland 40008217030.

Mailing address:
Viestura aleja 2a
Ogre
Ogres novads
LV-5001
Latvia

Phone number: *37127573686
Email: nynke@hope-for-life.info

Kontaktinformācija

Nodibinājumam CERĪBA DZĪVEI
reģistrācijas numurs Latvija 40008217030.

Pasta adrese:
Viestura aleja 2a
Ogre
Ogres novads
LV-5001
Latvija

Tālruņa numurs: * 37127573686
E-pasts: nynke@hope-for-life.info