Na ruim anderhalf jaar is Deborah weer op bezoek! Zij maakt vanaf het begin al deel uit van het Let’s go team, maar is vooral een van mijn beste vriendinnen. Het is fijn om haar om mij heen te hebben en haar te kunnen betrekken bij enkele van mijn activiteiten. Zo heeft zij de vrouwen ontmoet die voor Engelse les kwamen, is zij mee geweest naar een ontmoeting met de jonge moeders en heeft zij al diverse mensen gezien en gesproken die deel uit maken van mijn leven en werk hier in Letland

Deborah heeft groene vingers en is ook al uren bezig geweest in de tuin. Enkele vrouwen die even rondkeken zeiden dat het wel een Botanische tuin lijkt 🙂 Benieuwd hoe alles er uit zal zien als het groeit en bloeit!

Verslagje Deborah:

Inmiddels ben ik voor dezevende keer in Letland en zie ik dat de roeping van Nynke nog steeds actueel is. Ook is de visie van Hope for Life door Nynke heen zichtbaar waarbij ze Jezus liefde uitdeelt en Hem centraal stelt bij alles wat ze doet.

Ik ben onder de indruk van de mooie ontmoetingen met zowel de vrouwen in dekerk en Engelse les als ook de jonge tienermoeders. Bijzonder om te zien hoeveel Nynke en haar aanwezigheid betekent voor zoveel mensen.
De hartelijkheid en warmte tezamen met haar gave van bemoediging zijn ontroerend om te zien en het is mooi om te ervaren wat het teweeg brengt in de ander.
Nynke creëert in haar huis een plek waar een ieder zichzelf kan en mag zijn ineen respectvolle en veilige omgeving.

Mijn verblijf hier geefteen goede inkijk van Nynke’s leven en werk in Letland op dit moment. Dit allesmaakt dat ik trots ben op haar en dat ik deel uit maak van het Let’s go team.