Hier was het Freedom61 café nog leeg, later was het gevuld met veel vrouwen. We hadden goede gesprekken, we zagen tranen en we konden voor sommige vrouwen bidden. Wat een voorrecht om deze vrouwen te dienen en te weten dat wij Gods instrumenten zijn om Zijn licht in de wereld te brengen!