Elke eerste dinsdag van de maand zijn we met Freedom61 begonnen met een maaltijd aan de grote tafel. Hier zie je Taylor en mij aan het begin van de avond. Het is een leuke manier om de vrouwen te verwelkomen en het voelt huiselijk aan. We eten niet alleen samen, maar hebben ook gesprekken met hen. Deze avond hadden we een diepgaand gesprek met een van de vrouwen die geen drugs meer wil gebruiken en een nieuw leven wil beginnen. We luisterden naar haar, konden haar advies geven, deelden over de hoop in Jezus en we baden voor haar. We hopen en bidden dat ze klaar is om de volgende stap te zetten naar een detox programma.

Taylor en ik hadden ook een ontmoeting met een kapelaan van een gevangenis ongeveer 30 minuten buiten Riga. We deelden samen onze harten en brainstormden over hoe we samen zouden kunnen werken om naast de vrouwen in de gevangenis te staan. Het was zo’n goede tijd en we zullen de volgende keer een bijeenkomst in de gevangenis hebben om meer details uit te werken!