Eind april was ik samen met Taylor in Tabita center. We hadden hier een middag met tienermeiden. We hebben eerst met elkaar gegeten en vervolgens heeft Taylor gesproken over de gevaren van sociale media, drugs en prostitutie. Ze luisterden allemaal aandachtig en daarna was er gelegenheid om vragen te stellen. Goed om over deze onderwerpen in gesprek te zijn met een kwetsbare doelgroep!