Bijeenkomst bij Joods monument om voor Karsava te bidden.

Van 13 t/m 21 augustus zijn we met zo’n 100 mensen uit diverse landen in Karsava geweest voor een outreach. Karsava ligt ongeveer 7 kilometer bij de grens van Rusland vandaan en telt zo’n 1900 inwoners. Samen met vriendinnen heb ik een appartement gedeeld, slechts op 700 meter afstand van de grens en hierdoor hadden we een speciale pas nodig voor de auto!

Jarenlang werden de outreaches in Letland geleid door Tjebbo en Ans van den Eijkhof, helaas is Tjebbo vorig jaar overleden.
Deze weken waren altijd in de winter, meestal met veel sneeuw en vrieskou!
Dit jaar werd de outreach voor het eerst georganiseerd door Hans Storm en Jaap Derks, nadat Hans had ervaren dat de Heer hem vroeg om door te gaan met de outreach in Letland. De outreach week was voor het eerst in de zomer en we hadden te maken met een hittegolf: alle dagen boven de 30 graden Celsius!


Wat een week is het geweest!
We hadden een team tussen de 90- 100 mensen en het was als thuiskomen bij familie.
Vanaf het begin van de Missie van Hoop in Kārsava voelden we ons zo welkom en geliefd door de inwoners.
Aan het eind van de week zeiden velen dat ze ons zullen missen, nou, ik zal hen ook missen!
Het is zo’n zegen geweest om samen te dienen in en voor Gods Koninkrijk. We brachten hoop en deelden het evangelie, we hadden veel verschillende evenementen en gingen op huisbezoek.

Deze week is een drukke, maar vooral bijzondere en gezegende week geweest. Zo was ik deel van het pastoraal team, was ik gevraagd de vrouwen avond en het Love feast te organiseren en functioneerde ik als chauffeur.
Wat heb ik veel geleerd en wat ben ik dankbaar voor een ieder die heeft bijgedragen aan het slagen van de evenementen, met name een Dank je wel aan Erica en Ilona! Dankzij Jaap en Raitis konden we de vrouwen aan het einde van de vrouwen avond een presentje mee geven.

Ik heb met veel mensen gesproken in de winkels en op straat.
Ik heb mensen zien veranderen omdat de Heer hun hart aanraakte.
Ik heb gehoord dat vrouwen zich prinsessen voelden toen ze aan het begin van de vrouwen avond naar de aula werden geleid.
Ik heb oude vrienden ontmoet en nieuwe gemaakt.

En … Ik weet dat we aan het eind van de outreach Karsava hebben verlaten, maar Gods aanwezigheid was en zal er zijn!
Heer, zegen hen allen en mogen zij meer van U en Uw liefde ervaren!


Impressie Vrouwen avond!