Helpende handen bij Leger des Heils in Riga

We weten allemaal wat er op dit moment in Oekraïne gebeurt. Zoveel verliezen (aan beide kanten), zoveel mensen die hun huis en land ontvluchten. Ook in Letland zijn er vluchtelingen en het is ontroerend om te zien hoeveel mensen op verschillende manieren hun hulp...

Serving at Salvation army in Riga

All of us know what is happening in Ukraine right now. So many losses ( on both sides), so many people who flee from their house and country. Also, in Latvia there are refugees and it is touching to see how many people are offering their help in different ways. While...

Turbulent times

What a turbulent and restless time it is. Everyone hoped and prayed that it wouldn’t come so far, but war has broken out. Ukraine is fiercely resisting the Russian attack and we see the most harrowing messages, photos and videos passing by. In a war like this...

Onrust

Wat een roerige en onrustige tijd is het. Iedereen hoopte en bad dat het niet zover zou komen, maar er is oorlog uitgebroken. Oekraine verzet zich heftig tegen de Russische aanval en we zien de meest schrijnende berichten, foto’s en video’s voorbij komen....

A week of visitors

21-2 2022 Rowana, a Dutch woman from Denmark, came to visit with her partner during their trip in Latvia. 23-02-2022 Cody and Lelde with their two children. I met during one of the YWAM outreaches and it was great to see and speak to each other again! 27-02-2022 Jaap,...

Het begin van een nieuw seizoen!

Alweer februari, de tijd vliegt!We hebben in Letland nog steeds een echte winter met veel sneeuw.Ondanks dat ik mij een tijdje niet lekker voelde en afspraken werden afgezegd omdat mensen positief testten, kan ik niet zeggen dat het een rustige tijd is geweest. De...

Ready for a new season!

Already February, time flies!We have still a real winter with a lot of snow. Despite not feeling well for a while and may appointments canceled because people tested positive, I can’t say it has been a quiet time. Still the video calls and chats went on, some...

Start of 2022

What a year it has been! After the hope and expectation that the pandemic would disappear, the opposite has turned out to be true. This has made it another year in which many things unfortunately could not take place. Still, there are plenty of reasons to be thankful...

Start van 2022 …

Wat een jaar is het geweest! Nadat de hoop en verwachting was dat de pandemie wel zou verdwijnen is het tegendeel waar gebleken. Hierdoor is het weer een ander jaar geworden waarin veel dingen helaas geen doorgang konden vinden. Toch zijn er genoeg redenen om dankbaar...