Een huis!

Op 31 juli schreef ik over een huis: is het een wens of is het nodig? We zijn al jaren op zoek naar een huis en tot nu toe hebben we nooit de juiste gevonden. Wat een verrassing dat er in minder dan twee maanden na deze post ineens een huis was! Zodra we het zagen,...

A home!

On 31th of July I wrote about a house: Is it a wish or is it needed? For years we are searching for a house and till now we never found the right one. What a surprise that in less than two months after this post there was suddenly a house! As soon as we saw it we knew...

Licht in de duisternis

Deze week ging een deel van het Freedom61-team, zoals gewoonlijk, de straat op om de vrouwen te bereiken die op straat werkten.We weten nooit wie we zullen ontmoeten, of de vrouwen bereid zijn met ons te praten en wie naar ons café komt voor een soepje en een...

Light in the darkness

This week some of the Freedom61 team went, as usual, out on the streets to reach out to the women working on the street. We never know who we will meet, if the women are willing to talk with us and who will come to our café for a soup and a talk. This time we went...

Tienermeiden

Het is de week van ontmoetingen en tijd doorbrengen met veel meisjes! Woensdag was het zo’n verrassing voor Elizabete, mijn peetdochter! Het was haar verjaardag en we vierden samen de dag dat ze 12 werd! 🎉🍰🎈🎁We aten pizza en cake, ze kreeg een cadeautje en we...

Girls

It is the week of meetings and spending time with a lot of girls!At Wednesday it was such a surprise for Elizabete, my goddaugther! It was her birthday and we celebrated together the day she became 12! We ate pizza and cake, she got a present and we did a mini...

Busy Saturday

Last Saturday some ladies of the church and I organised a surprise baby shower for a dear friend. It was nice to see how happy she was and how much she enjoined to be together and be spoiled. Afterwards Ineta and I went to a women meeting, she was invited to share...

Wens

Is het een wens of is het nodig? De laatste tijd hebben we enkele appartementen en huizen gezien in Ogre en in Riga. Ze waren of al weg, of uiteindelijk te duur, of in de verkeerde buurt of er was geen lift als het een appartement was etc. De reden dat we nog steeds...

Wish

Is it a wish or is it needed? Lately we have seen some apartments and houses in Ogre and in Riga.They were or already gone, or too expensive at the end, or the wrong area or there was no elevator if it was an apartment etc.The reason we still are looking is because it...

VSB

Pagājušonedēļ es piedalījos VBS,(vasaras bībeles skolas)nometnē, Ogrē.Cik lieliska cilvēku kopiena, no dažādām vietām, un draudzēm sanāca kopā, lai kalpotu bērniem.Piecas dienas mūsu rīti sākās ar slavēšanu, un lūgšanu kopā pirms mēs sadalījāmies grupās.Daži no mums...