Freedom61

Hier was het Freedom61 café nog leeg, later was het gevuld met veel vrouwen. We hadden goede gesprekken, we zagen tranen en we konden voor sommige vrouwen bidden. Wat een voorrecht om deze vrouwen te dienen en te weten dat wij Gods instrumenten zijn om Zijn licht in...

Freedom61

Here the Freedom61 cafe was still empty, later it was filled with many women. We had good conversations, we saw tears and we could pray for some women. What a privilege to serve these women and to know we are God’s instruments to bring His light into the...

Daugavpils

With a team of seven people, we spent several days in Daugavpils for a preparation trip for the outreach that will take place in August. We talked to people queuing outside at the Roman Catholic church for food and also at the Salvation Army where people come to get...

Daugavpils

Met een team van zeven mensen zijn we een aantal dagen in Daugavpils geweest voor een voorbereidingsreis voor de outreach welke zal plaatsvinden in augustus.We hebben met mensen gepraat die buiten bij de Rooms Katholieke kerk in de rij stonden voor voedsel en ook bij...

Strong together

Valentine’s day Freedom61 cafe Several years ago, I had the opportunity to work with some teenage girls, now 17,18 and 20 years old, at the Tabita family centre. All three of them have recently become mothers of healthy babies. We had a special morning with them...

Samen sterk

Met Valentijns dag in het Freedom61 cafe Een aantal jaren geleden heb ik in het Tabita familie centrum met een aantal tienermeiden mogen werken die nu 17,18 en 20 jaar oud zijn. Zij zijn sinds kort alle drie moeder van gezonde en blakende baby’s. We hebben een...

New chances

Valentine’s day Freedom61 Lately the two teenage girls with whom I have regular contact have been over for another night. This time separately so I could have quality time with both of them. Conversations about studies, friendships, life, faith, etc. There is...

Nieuwe kansen

De twee tienermeiden waar ik regelmatig contact mee heb zijn inmiddels alweer voor een nachtje geweest. Deze keer apart zodat ik met beiden quality time kon hebben. Gesprekken over studie, vriendschappen, het leven, geloof enz. Er is duidelijk behoefte aan een plek...

The new year has started!

What a year 2022 has been!2022: The year in which we were still dealing with covid and in which we were rocked by the war in Ukraine. A war that has already claimed so many victims and where families were brutally torn apart. It brought about a flood of refugees, and...

Het nieuwe jaar is begonnen!

Wat een jaar was 2022! 2022: Het jaar waarin we nog steeds te maken hadden met covid en waarin we werden opgeschrikt door de oorlog in Oekraïne. Een oorlog die al zoveel slachtoffers heeft geëist en waar gezinnen bruut uit elkaar zijn gescheurd. Het bracht een stroom...