12 1/2 year Latvia!

13th of June was a special day for me:12 1/2 years since I came to live and serve in Latvia.I knew it was the Lord’s calling and I am blessed I took this step in faith and obedience.Since then I have seen His faithfulness every day and I can testify of His...

12 1/2 jaar Letland!

13 Juni was een speciale dag voor mij: het was 12 1/2 jaar geleden dat ik naar Letland emigreerde om te wonen en God te dienen. Ik wist dat het de roeping van de Heer was en ik heb deze stap in geloof en gehoorzaamheid genomen.Sindsdien heb ik elke dag Zijn trouw...

Women events

Bosse and Ilona were back in Ogre. Together with her team of worshippers, they spent an evening at Tabita centre where a women’s evening had been organised. Ilona, through her paintings, took the women through her life and journey with God. There was plenty of...

Vrouwenevents!

Bosse en Ilona waren weer in Ogre. Samen met haar team van worshippers zijn ze een avond in Tabita center geweest waar een vrouwenavond was georganiseerd. Ilona heeft aan de hand van haar schilderijen de vrouwen meegenomen in haar leven en reis met God. Er was veel...

Lunch with outreach team members

By now it has become a tradition: after every outreach preparation trip, the Dutch come tfor a lunch at my place. It was good to get an update and almost everything has been finalised for the planned outreach in Daugavpils. So far, only the place where the...

Lunch met teamleden outreach

Inmiddels is het een traditie geworden: na iedere voorbereidingsreis voor de outreach komen de Nederlanders bij mij lunchen. Het was goed om een update te krijgen en inmiddels is bijna alles rond voor de geplande outreach in Daugavpils. Tot nu toe is alleen de plaats...

Talk with teens

At the end of April, I was with Taylor at Tabita centre. We had an afternoon here with teenage girls. We first had dinner together and then Taylor talked about the dangers of social media, drugs and prostitution. They all listened attentively and then there was an...

In gesprek met tieners

Eind april was ik samen met Taylor in Tabita center. We hadden hier een middag met tienermeiden. We hebben eerst met elkaar gegeten en vervolgens heeft Taylor gesproken over de gevaren van sociale media, drugs en prostitutie. Ze luisterden allemaal aandachtig en...

Deborah’s visit

After more than a year and a half, Deborah is visiting again! She has been part of the Let’s go team from the beginning, but most of all she is one of my best friends. It is nice to have her around and to be able to involve her in some of the activities. For...

Bezoek van Deborah

Na ruim anderhalf jaar is Deborah weer op bezoek! Zij maakt vanaf het begin al deel uit van het Let’s go team, maar is vooral een van mijn beste vriendinnen. Het is fijn om haar om mij heen te hebben en haar te kunnen betrekken bij enkele van mijn activiteiten....