Ontstaan

 

In Nederland werkte ik, Nynke Zaal oprichtster van Hope for Life , vele jaren als gezinsbegeleidster. Mijn opgedane werkervaring is vooral het werken met gezinnen en werken met jongvolwassenen met licht verstandelijke beperking die voor het eerst zelfstandig gingen wonen nadat ze in de sociale zorg hadden verlaten op 18-jarige leeftijd.

Toen ik in 2009 een half jaar in Smiltene in Letland was , om daar een lokale kerk te ondersteunen, bracht ik vooral tijd door met vrouwen en jongeren. In december 2010 ben ik naar Letland geëmigreerd.

Door alle ontmoetingen en contacten is het besef gekomen dat veel vrouwen niet hebben geleerd hoe vrouw en moeder te zijn en hun leven als zodanig inhoud te geven vanwege gebrek aan aandacht en support ondersteuning tijdens hun opvoeding. Voor met name de jonge kwetsbare vrouwen is het moeilijk om zich te ontwikkelen omdat ze het leven niet voorgeleefd gekregen hebben .

Er is in Letland veel leed en uitzichtloosheid, vooral onder de tieners en jonge vrouwen. Veel van hen hebben een moeilijke thuissituatie (gehad) en hebben te maken met armoede, werkloosheid, mishandeling. Hierdoor is het risico groot om dakloos te raken, in de prostitutie te belanden en/of verslaafd te raken met alle gevolgen van dien.

Het is ons als stichting duidelijk geworden dat er behoefte is aan ondersteuning en empowerment voor vrouwen.

In Letland is weinig tot geen vangnet voor deze kwetsbare groep jonge vrouwen als zij eenmaal een weeshuis of crisisopvang verlaten of uit een moeilijke thuissituatie komen. Juist dan hebben zij ondersteuning nodig omdat zij hun hele leven nog voor zich hebben en zij het patroon nog kunnen doorbreken.

Het lot van deze vrouwen heeft ons diep geraakt en ons er toe gebracht om een stichting op te zetten zodat er met begeleiding, support en/of een tijdelijke veilige woonplek geloof en hoop voor de toekomst geboden kan worden.
Daarnaast willen wij aansluiten bij lokle initiatieven en expertise aanbieden op een zo breed mogelijke basis.

De naam van de stichting is Hope for Life, in het Lets “CERĪBA DZĪVEI”. (hierna – de stichting genoemd). De stichting is opgericht op 11 november 2013 in Smiltene in Letland opgericht voor onbepaalde tijd. De locatie van de stichting is nu in Ogre in Letland.

Nynke Zaal, Oprichtster en bestuurslid Hope for Life

“Mijn plan met jullie staat vast- spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk, Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Ik zal Mij door jullie laten vinden- spreekt de Heer- en Ik zal in jullie lot een keer brengen.” (Jeremia 29:11,14)

Contact gegevens

Stichting Hope for Life-CERĪBA DZĪVEI
registratienummer Letland 40008217030.

Post adres:
Zilokalnu prospekts 22-49
Ogre
Ogres novads
LV-5001
Letland

Telefoonnummer: *37127573686
Email: nynke@hope-for-life.info

Contact details

Foundation Hope for Life-CERĪBA DZĪVEI
registration number Letland 40008217030.

Mailing address:
Zilokalnu prospekts 22-49
Ogre
Ogres novads
LV-5001
Latvia

Phone number: *37127573686
Email: nynke@hope-for-life.info

Kontaktinformācija

Nodibinājumam CERĪBA DZĪVEI
reģistrācijas numurs Latvija 40008217030.

Pasta adrese:
Zilokalnu prospekts 22-49
Ogre
Ogres novads
LV-5001
Latvija

Tālruņa numurs: * 37127573686
E-pasts: nynke@hope-for-life.info