De missie van Hope for Life

De missie van stichting Hope for Life is om kwetsbare vrouwen geloof en hoop voor de toekomst te geven zodat hun toekomst perspectief heeft en om hen te helpen zichzelf verder te ontwikkelen als individuen.

Onze visie is om een tijdelijke veilige plek van leven en herstel te bieden in een omgeving van aanmoediging en veiligheid voor jonge vrouwen van 18 jaar en ouder. De stichting richt zich op vrouwen in nood die hulp nodig hebben.
Er worden trainingen en bijeenkomsten georganiseerd om persoonlijke groei en ontwikkeling te versterken, evenals het bevorderen van het onderwijs en de praktijk van waarden voor een gezonde levensstijl en er kan financiële en / of materiële ondersteuning worden geboden.

Doelstellingen

Stichting Hope for Life biedt ondersteuning aan sociaal kwetsbare vrouwen in Letland.
Het doel is om deze kwetsbare vrouwen te ondersteunen door naast hen te staan en hen te helpen door middel van training en empowerment hun volledig potentieel te bereiken.

Het is op voorhand niet altijd duidelijk welke activiteiten er in een jaar worden uitgevoerd. Dit omdat de stichting actief inspeelt op de situaties welke zij onder ogen krijgt.

Elke concrete uitwerking (met bijbehorende activiteiten) moet aan onderstaande doelstellingen getoetst worden door het bestuur en de Raad van Toezicht en eruit voortvloeien.


De doelstellingen van de stichting zijn als volgt geformuleerd:

1. Een veilige (tijdelijke) woonplaats en aanmoediging voor kwetsbare vrouwen 18+ creëren en onderhouden door middel van ondersteunende korte termijn accommodatie.​
2. Kwetsbare vrouwen helpen hun persoonlijke doelen te begrijpen en te ontwikkelen en door naast hen te staan hun volledige potentieel te laten bereiken
3. Vrouwen ondersteunen door goede basisvaardigheden in hun leven te ontwikkelen, d.w.z.:
– goede huishoudens;
– passende financiële vaardigheden;
– passende en realistische doelstellingen voor werk/ carrière;
– aanreiken van normen voor persoonlijke gezondheid en hygiëne.
4. Vrouwen helpen met het ontwikkelen van een visie voor hun eigen leven.
5. Vrouwen helpen hun rechtmatige plaats in de gemeenschap en de samenleving in het algemeen in te nemen voor de verbetering van zichzelf, de samenleving, evenals de Letse en Europese culturen.
6. Vrouwen in staat stellen door wat ze leren daarmee anderen te helpen en te helpen om in hun gemeenschap te dienen.
8. Trainingen organiseren, promoten en uitvoeren om het doel van de stichting te bereiken.
9. Samenwerken met lokale en interlokale organisaties, media, rechtspersonen en particulieren die kunnen helpen bij het doel en de doelstellingen van de Stichting verder te promoten
10. Samenwerking tot stand brengen en ontwikkelen met organisaties, verenigingen en particulieren in Letland en andere landen, als hun doelstellingen vergelijkbaar zijn met die van de stichting.
11. Om enige andere activiteit uit te voeren in overeenstemming met het doel van de stichting en binnen de wetgeving van de Republiek Letland.
12. Om het doel te bereiken, kan de stichting ontroerend goed van organisaties of particulieren kopen, huren of verkopen, evenals geschenken, aanbiedingen en financiële steun ontvangen van organisaties of particulieren in Letland en daarbuiten.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door onder meer:

• Het uitbreiden van een achterban en werven van nieuwe contacten, die het doel van de stichting (financieel of anderszins) steunen;
• Het samenwerken met andere lokale organisaties en stichtingen met vergelijkbare doelstelling als de stichting.
• Het onderhouden van een website en op andere wijze (zoals door middel van mailing/
nieuwsbrieven) verstrekken van actuele informatie over Stichting Hope for Life.

 

 

“Mijn plan met jullie staat vast- spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk, Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Ik zal Mij door jullie laten vinden- spreekt de Heer- en Ik zal in jullie lot een keer brengen.” (Jeremia 29:11,14)

Contact gegevens

Stichting Hope for Life-CERĪBA DZĪVEI
registratienummer Letland 40008217030.

Post adres:
Viestura aleja 2a
Ogre
Ogres novads
LV-5001
Letland

Telefoonnummer: *37127573686
Email: nynke@hope-for-life.info

Contact details

Foundation Hope for Life-CERĪBA DZĪVEI
registration number Letland 40008217030.

Mailing address:
Viestura aleja 2a
Ogre
Ogres novads
LV-5001
Latvia

Phone number: *37127573686
Email: nynke@hope-for-life.info

Kontaktinformācija

Nodibinājumam CERĪBA DZĪVEI
reģistrācijas numurs Latvija 40008217030.

Pasta adrese:
Viestura aleja 2a
Ogre
Ogres novads
LV-5001
Latvija

Tālruņa numurs: * 37127573686
E-pasts: nynke@hope-for-life.info