De missie van Hope for Life

is om kwetsbare vrouwen geloof en hoop voor de toekomst te geven zodat hun toekomst perspectief heeft en om hen te helpen zichzelf verder te ontwikkelen als individuen.

Vanuit de compassie voor vrouwen hebben wij in de afgelopen jaren in Smiltene diverse activiteiten aangeboden zoals tienermeiden- en vrouwenavonden en kindermiddagen waarbij er vooral ook ruimte was voor de moeders om hun verhaal te doen.

Door alle ontmoetingen en contacten is het besef gekomen dat er nood is onder de vrouwen in Letland. Veel vrouwen hebben niet geleerd hoe vrouw en moeder te zijn en hun leven inhoud te geven vanwege gebrek aan aandacht en support. Er is in Letland veel leed en uitzichtloosheid, vooral onder de tieners en jonge vrouwen. Veel van hen hebben een moeilijke thuissituatie (gehad) en hierdoor is er de dreiging om dakloos te raken, in de prostitutie te belanden en/of verslaafd te raken. Het is duidelijk geworden dat er behoefte is aan ondersteuning en empowerment voor vrouwen.

Er is weinig tot geen vangnet voor jonge vrouwen als zij een weeshuis of crisisopvang verlaten of uit een moeilijke thuissituatie komen. Juist zij hebben ondersteuning nodig omdat zij hun hele leven nog voor zich hebben en zij het patroon kunnen doorbreken. Het lot van deze vrouwen heeft ons diep geraakt en ons er toe gebracht om een stichting op te zetten zodat er met begeleiding, support en een tijdelijke veilige woonplek hoop voor de toekomst geboden kan worden.

Onze visie is om een veilige plaats van leven en herstel in een omgeving van bemoediging en geborgenheid te bieden aan jonge vrouwen 16+. Een tijdelijk thuis waar zij mogen ontdekken dat het leven waard is geleefd te worden en waar zij leren en ervaren hoe zij hun leven verder gestalte kunnen geven. De vrouwen zullen naast het geboden onderdak in een huiselijke omgeving ook leren van en met elkaar en hierdoor elkaar versterken.

Hope for Life strekt zich daarnaast uit naar vrouwen in nood die een hulpvraag hebben. Er zullen trainingen en ontmoetingen worden georganiseerd en waar mogelijk zal financiële en/of materiële ondersteuning worden aangeboden.

Om de visie verder gestalte te geven, streven wij ernaar om de deur te openen van een (t)huis. In dit huis zal plaats zijn voor vier tot zes jonge kwetsbare vrouwen die in een veilige omgeving zich verder kunnen ontwikkelen.
Er wordt een programma aangeboden waar zij op allerlei levensgebieden worden getraind en ervaring kunnen opdoen. De vrouwen mogen ontdekken wie ze zijn, waar hun krachten liggen en waarin ze zich verder kunnen ontwikkelen.
De vrouwen hebben een dagbesteding: hetzij een betaalde baan, hetzij vrijwilligerswerk of volgen een studie. Het doel is om na deze periode vrouwen zelfstandig door te laten stromen naar een eigen/andere woonplek.

Voor een realisatie en het voortbestaan van het huis voor de vrouwen is structurele financiële ondersteuning nodig aangezien deze lokaal niet beschikbaar is. Naast samenwerking met de lokale organisaties is ook een netwerk van supporters en vrijwilligers uit onder andere Letland en Nederland nodig om de visie van het huis verder vorm en inhoud te geven.

 

“Mijn plan met jullie staat vast- spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk, Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Ik zal Mij door jullie laten vinden- spreekt de Heer- en Ik zal in jullie lot een keer brengen.” (Jeremia 29:11,14)